Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Workshop gemeente De Fryske Marren op inspiratiemiddag ‘Samen bouwen aan Inclusie’ 15.02.2024

De Fryske Marren had al een klankbordgroep die geregeld bij elkaar kwam om te vergaderen. In deze klankbordgroep zaten ook ervaringsdeskundigen en een ambtenaar. De ambtenaar was bij een aantal vergaderingen ziek en een vervanger niet aanwezig. Hierdoor was er geen goede communicatie tussen de gemeente en ervaringsdeskundigen en zo verloren de ervaringsdeskundigen hun vertrouwen, waardoor de klankbordgroep minder effectief werd.

In 2022 is Sarah Tromp beleidsmedewerker geworden, waarbij zij inclusie ‘in haar portefeuille’ kreeg, zoals ze dat noemen. Sarah werd benaderd door Nico Smit en Henk van Rijen. Zij zijn projectbegeleiders van ‘Samen bouwen aan Inclusie’. een door ZonMw gesubsidieerd project van ‘Stichting inclusief bewegen’.

Nico en Henk hebben Sarah gevraagd of zij ook mee wilde doen aan een pilot van hun project. Het gaat om drie vergaderingen met ervaringsdeskundigen en ambtenaren, waar ze spreken over inclusie en wat er verbeterd kan worden in de gemeente. Dit wilde zij wel. Ze is gelijk aan de slag gegaan om een werkgroep te organiseren, dat bestaat uit ervaringsdeskundigen en zijzelf als ambtenaar. Henk en Nico en Sarah hebben via Zorgbelang Anneke Helder tot coachend voorzitter voor deze bijeenkomsten gemaakt.

Omdat dit proefproject maar drie bijeenkomsten heeft en het begrip ‘inclusie’ heel breed is, heeft men ervoor gekozen om de bijeenkomsten te laten gaan over praktische en vlot oplosbare zaken.
Als onderwerp werd de openbare toegankelijkheid in Joure en het buitengebied gekozen.

Sarah heeft samen met Lonneke (De Kear Welzijn) en Doeke (ervaringsdeskundige) een aantal voorbeelden gegeven van successen die ze hebben behaald. Zo werd er in het centrum van Joure glasvezelkabel gelegd. En om te controleren of de tegels weer goed lagen, is een ambtenaar samen met twee ervaringsdeskundig door het centrum gaan lopen.
Een ervaringsdeskundige zat daarbij in een elektrische rolstoel en die merkte niks op, maar een andere ervaringsdeskundige was slechtziend en die liep wel wel degelijk hier en daar tegen iets aan.

Ook wordt het gemeentehuis in Joure verbouwd. Om ervoor te zorgen dat het gemeentehuis zo toegankelijk mogelijk wordt, is de ambtenaar die daar over ging met twee ervaringsdeskundigen naar de tekening gaan kijken of er ook mogelijke knelpunten zijn. De ervaringsdeskundigen konden moeilijk van de tekening aflezen, of er ook knelpunten zijn. Dus zijn zij samen door het gemeentehuis gaan lopen zoals dit er nu staat. Zo gingen ze naar de invalide wc en hebben daar gekeken wat er nog aangepast moet worden om te zorgen dat dit voor iedereen toegankelijk is.

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!