Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Wat doen wij?

Door de overheid wordt een toenemend beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid. Onder het motto ‘eigen regie en zelfredzaamheid’ moeten ook kwetsbare burgers het in eerste instantie zoveel mogelijk zelf zien te redden, of met steun van familie, vrienden of buren. Steeds duidelijker wordt dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Vooral mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking lopen hierdoor het risico op sociaal isolement. Ze zitten noodgedwongen thuis en raken steeds passiever.

Tegen deze achtergrond is de Stichting Inclusief Bewegen opgezet. Met deze stichting willen we meebouwen aan meer samenredzaamheid en een inclusievere samenleving waarin iedereen meedoet – ongeacht eventuele beperkingen. Met onze beweeg- en leefstijlprojecten dagen we kwetsbare burgers uit letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Letterlijk door ze uit te nodigen om ondanks hun beperking toch meer te gaan bewegen in hun dagelijks leven. En figuurlijk door ze stimuleren om al bewegend in een positieve en gezonde context anderen te ontmoeten en zo hun sociale netwerk te versterken.

We doen dit vanuit de visie dat een actieve leefstijl de draagkracht van mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking vergroot. Bovendien vergroot samen bewegen de mogelijkheden voor het opbouwen van een breder sociaal netwerk, waardoor zij meer kansen krijgen om werkelijk mee te doen in de samenleving. In onze projecten werken we samen met tal van maatschappelijke partners – vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk het verschil kunnen maken. Doet u mee?

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!