Click to listen highlighted text!

Samenwerken

Stichting Inclusief Bewegen zoekt samenwerking met organisaties en partners die dezelfde doelen nastreven. Welke samenwerkingspartners dat zijn, hangt samen met de aard van elk project en de doelstellingen die hierbij worden nagestreefd. Voorbeelden van partners zijn:

 • maatschappelijke fondsen
 • instellingen
 • overheden
 • burgers
 • patiënten- en cliëntenverenigingen
 • buurtverenigingen
 • scholen
 • doelgroep gerelateerde organisaties
 • studenten
 • kennisinstituten
 • (sport- en beweeg-) verenigingen

In de samenwerkingsrelaties en netwerkvorming streeft de stichting naar partners die:

 • ieder een specifieke toegevoegde waarde hebben
 • zich gelijkwaardig opstellen met respect voor verschillen
 • van elkaar willen leren
 • een win-win zien in de samenwerking
 • een duurzame relatie met elkaar aan willen gaan
logo fonds NutsOhra
Fonds NutsOhra  zet zich in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Fonds NutsOhra wil de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische ziekte om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen.
logo Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.
Click to listen highlighted text!