Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

In dit project geven gemeenten en ervaringsdeskundigen die er wonen vorm aan onderlinge samenwerking. Het naleven van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking en chronische ziekte (2016) vereist zo’n samenwerking. Een lokale inclusie agenda (LIA) kan daar een mooi hulpmiddel bij zijn. Samen bouwen aan inclusie is mogelijk gemaakt met een subsidie uit de subsidieronde “Leren van elkaar” van het programma “Voor elkaar!” van ZonMw. We zijn in februari 2023 gestart en gaan er tot begin juli 2024 mee door.

Waarom dit project

Uit eerdere initiatieven van de inclusiebeweging in Nederland is gebleken dat zo’n samenwerking niet 1-2-3 tot stand komt. Samenwerken wordt bemoeilijk doordat gemeenteambtenaren en inwoners met beperkingen ieder hun eigen taal spreken, om het maar zo te zeggen. Dat vraagt om afstemming en tijd om elkaar te leren begrijpen. Om elkaar goed te verstaan is het ook van belang dat de inwoners leren hoe een gemeentelijke organisatie werkt. En om ervaringsdeskundigen beter te begrijpen is het nodig dat zij kunnen vertellen over de hindernissen die zij in alle aspecten van het leven ervaren. Het samenwerken in een groep mensen met diverse beperkingen is hierom op zichzelf al een uitdaging.

What’s in it

Gemeenten en inwoners die van dit project mee willen doen moeten zich in Friesland bevinden. Gemeenten worden ondersteund bij het helpen vinden van voldoende ervaringsdeskundigen. Vanuit Zorgbelang Friesland is een coach beschikbaar om on the job op de kwaliteit van de samenwerkingen te coachen. Door de drijvende krachten achter de stichting Inclusief Bewegen en in hun landelijke netwerk is en wordt veel kennis en ervaring met de implementatie van het VN-verdrag Handicap opgedaan.

ZonMw heeft het belang van “beloning” van ervaringsdeskundigheid aan het project toegevoegd door van de deelnemers te vragen hier een gespreksonderwerp van / afspraken over te maken.

Inzichten verzamelen

Het project moet inzicht geven in de factoren die de kwaliteit van het samenwerken tussen gemeenten en groepen ervaringsdeskundigen beïnvloeden. Het kennisinstituut Movisie is daarom ook verbonden met dit project. Zij verzorgt jaarlijks ook een peiling van de vorderingen van gemeenten met de opdracht uit het VN-verdrag Handicap.

Naast Zorgbelang Fryslân werkt ook de LFB Wolvega mee aan dit project. Een organisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij verzorgt werkzaamheden in de publicitaire sfeer.

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!