Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

‘Samen bouwen aan inclusie’ in ’t kort

De praktijk wijst uit dat het lastig is voor beleidsmakers en uitvoerders bij gemeenten om rechtstreeks in goed contact te komen met burgers met een beperking om naar hun  wensen en noden te luisteren. Met het project “Samen bouwen aan inclusie” willen we de tevredenheidsscore van burgers met een beperking over de waardering van hun gemeentelijke samenwerking opkrikken van een 5,3 naar een mooie voldoende. Dit betekent dat we na dit project meer inzicht hebben in de factoren die een constructieve samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en hun gemeente bevorderen.

Vele doelen uit het VN Verdrag voor mensen met een handicap zijn nog onvoldoende gerealiseerd. Door gemotiveerde partijen uit gemeente- en cliëntenkring met elkaar in contact te brengen kunnen de laatsten rechtstreeks beleidsmakers overtuigen van specifiek te nemen maatregelen. En ervaringsdeskundigen op hun beurt krijgen begrip voor het werk van de gemeente.

Bedoeling is met drie (van 18) Friese gemeenten een deelproject te vormen. Iedere gemeente kiest een focusthema. In drie bijeenkomsten per deelproject zal Zorgbelang  Fryslân haar expertise inzetten om de samenwerking met ervaringsdeskundige burgers gelijkwaardig te laten verlopen. Twee Friese gemeenten, Heerenveen en Leeuwarden -die al op weg zijn met de samenwerking met ervaringsdeskundigen- helpen mee als inspirator. Dit zowel bij het werven van kandidaat-gemeenten voor deelprojecten als ook inhoudelijk op de focusthema’s.

Buiten dit project vallend maar wel annex ermee bestaat de ‘Fryske Netwurk Sirkel’ (in coronatijd enigszins vastgelopen), waaraan zowel beleidsambtenaren als ervarings-deskundige burgers deelnemen. Met ons project willen we deze cirkel een nieuwe impuls geven. Deze vorm van elkaar ontmoeten maakt het ook gemakkelijk om de opbrengsten uit de deelprojecten met elkaar te delen. We stellen tegen het einde van het project een kennismodule samen die landelijk wordt verspreid.

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!