Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Missie & Visie

Missie

We bieden mensen met een beperking ondersteuning bij het ontwikkeling van een blijvend actievere leefstijl en het verbreden van hun sociale netwerk. Dit vatten wij samen onder de noemer ‘inclusief en duurzaam bewegen’. Hierbij werken we samen met een scala aan partners op het snijvlak van Positieve Gezondheid en maatschappelijk participatie.

Met inclusief bewegen bedoelen wij dat iedereen op zijn eigen manier kan meedoen in de samenleving en daaraan iets unieks kan bijdragen. En in duurzaam bewegen klinkt door dat beweegactiviteiten alleen effect hebben als ze onderdeel worden van een gezonde leefstijl – en er dus ‘gewoon’ bij horen.

Vanuit deze visie gaan we in onze projecten van meet af aan op zoek naar mogelijkheden om bereikte resultaten te verduurzamen. Allereerst op individueel niveau, zodat de deelnemers na afloop van het project zelfstandig(er) verder kunnen met behulp van hun eigen sociale netwerk: samenredzaam. Maar ook op sociaal-maatschappelijk niveau – door de kennis die we opdoen met deze projecten te delen met anderen.

.

Visie

Wij willen meebouwen aan een inclusieve samenleving waaraan ook mensen met een beperking als volwaardige burgers kunnen bijdragen.

Dit doen we door:

  • Het ontwikkelen van creatieve, praktische, lokale en waar nodig onconventionele oplossingen die ‘werken’;
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met een breed scala aan maatschappelijke partners die met hetzelfde ideaal voor ogen werken aan meer ‘inclusiviteit’;
  • Het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die belemmerend zijn voor het meedoen van kwetsbare doelgroepen;
  • Het bundelen van inspirerende mensen, originele ideeën en verborgen krachten om gezamenlijk op te komen voor mensen die ondersteuning nodig hebben om ‘gewoon’ te kunnen meedoen.
Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!