Click to listen highlighted text!

Bewegen en meedoen: ‘een unieke dubbelslag!’

De projecten van de Stichting Inclusief Bewegen sluiten naadloos aan bij een wereldwijde beweging die opkomt voor mensen met een beperking. In Nederland maakt de Coalitie voor Inclusie zich hier sterk voor, zodat zij gewoon kunnen meedoen.

Gewoon kunnen meedoen… Voor mensen met een beperking is dat nog altijd niet vanzelfsprekend. Op tal van fronten botsen zij letterlijk en figuurlijk aan tegen onnodige drempels. De Coalitie voor Inclusie zet zich al jaren in om dit te veranderen door gericht allerlei maatregelen te nemen én uit te voeren: bij gemeentes, bij werkgevers etc.

Dankzij de ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking op 14 juli 2016 is Nederland inmiddels verplicht om redelijke aanpassingen te doen om ‘gewoon meedoen’ écht mogelijk te gaan maken.

Nieuwe impuls

‘Dit VN-verdrag heeft de Coalitie – die na jaren inzet wel wat moegestreden was – een enorme impuls gegeven’, zegt Jeroen Veltheer terugkijkend op de afgelopen periode. Al vijftien jaar zet hij zich in voor meer inclusie voor kinderen en volwassenen die buitengesloten (dreigen te) worden – onder meer als secretaris van de Stichting Inclusief Bewegen.

‘De afgelopen tien jaar nam de aandacht voor toegankelijkheid af. Ook was er sprake van een geleidelijke teruggang van gehandicaptenplatforms.

Maar sinds de ondertekening van het VN-verdrag hebben we de wind mee! Ik zie echt een opleving! Daarbij kunnen we nu wijzen op de rechten van deze doelgroep. Dat maakt een veel positievere benadering mogelijk dan het knokken en strijden van voorheen.’

VN-verdrag waarmaken!

Inmiddels worden in steeds meer gemeenten panel- en adviesgroepen opgericht, waarin kwetsbare burgers meedenken over nieuw beleid dat hen direct aangaat. Want ook dat is in het VN-verdrag vastgelegd: niet langer plannen maken en beslissingen nemen voor deze doelgroep, maar in direct overleg mét! ‘Dat vraagt van gemeenten nieuwe structuren én een heel nieuwe manier van omgaan met burgers’ benadrukt Jeroen Veltheer.

Om de druk op de ketel te houden, zijn rond de ratificatie van het VN-verdrag tal van initiatieven gestart. ‘Voorjaar 2013 zijn we bijvoorbeeld begonnen met het werven ambassadeurs voor het VN-verdrag. Aanvankelijk meldden zich 12 mensen, maar inmiddels zijn er al meer dan 200 als ambassadeur actief. Van professoren tot mensen met een licht verstandelijke beperking: een heel gemêleerde groep die in de eigen omgeving aandacht vraagt voor inclusie en daarbij ook probeert om partijen echt in beweging te krijgen.

Achter de geraniums vandaan…

Ook Han Stoffer – initiator van de Stichting Inclusief Bewegen – is VN-ambassadeur. Om zijn plannen op het gebied van ‘bewegen en meedoen’ te kunnen uitvoeren met bijdragen van maatschappelijke fondsen, werd een onafhankelijke stichting opgezet.

‘Zijn projecten onderscheiden zich door een unieke dubbelslag’, zegt Jeroen Veltheer. ‘Enerzijds gericht op bewegen en een gezonde actieve leefstijl, anderzijds op aspecten die bevorderlijk zijn voor ieders ‘sociale gezondheid en participatie’, ‘Die dubbele focus spreekt enorm aan. Logisch, want beide aspecten liggen direct in elkaars verlengde. Achter de geraniums vandaan, actief de wereld in.’

Als tweede sterke punt wijst Veltheer op de manier waarop jongeren en studenten bij de Bewegen en meedoen-projecten worden ingezet als vrijwilliger of stagiair. ‘Heel goed, dat zij zo al op jonge leeftijd in aanraking komen met de mensen om wie het gaat! Want direct contact met mensen die ‘anders’ zijn, is de beste manier om angsten en vooroordelen kwijt te raken. Dat nemen zij hun hele leven mee.’

Verder met nieuwe initiatieven

Alle ervaring die de Stichting nu opdoet met de uitvoer van projecten, zoals het werken met de Spelbox, kunnen de komende jaren worden ingezet voor andere doelgroepen voor wie meedoen nog niet vanzelfsprekend is, zoals nieuwkomers.

‘Daarnaast werken we ook aan de realisatie van ‘Pro Vista’. Met dit plan moet het voor mensen met een beperking beter mogelijk worden (en vooral minder duur) om op vakantie te gaan – eenvoudigweg door elkaar onderweg op reis meer onderling te gaan ondersteunen. Voor dit soort plannen gericht op meer samenredzaamheid en meedoen willen we graag maatschappelijke fondsen blijven interesseren. Want dat verdienen de mensen om wie het gaat!’

Click to listen highlighted text!