Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Fryske Netwurksirkel 11.04.’24

Thema: De Omgevingswet (met speciale aandacht voor inspraak bij besluiten).

Hein Schukken uit de Werkgroep toegankelijk Leeuwarden vertelde over het opnieuw inrichten van straten en over nieuwbouwplannen. Ook Paulien Everts uit de gemeente Leeuwarden vertelde dat deze elke maand overleg heeft over bijvoorbeeld verkeer. Ook  wordt gekeken hoe de burgers hierbij betrokken kunnen worden.

Dick Kleinhesselink van Werkgroep toegankelijk Heerenveen heeft het daarna over het opnieuw inrichten van 2 winkelstraten. Ook meldt hij dat in het dorp Akkrum het centrum helemaal wordt aangepakt, er komt bijvoorbeeld andere bestrating.                                            Bram de vries van Inclusielab deelde zijn ervaring uit Woerden. Hij vertelde over inclusief werken waarbij zij mensen benaderen, die normaal niet zo snel zouden meepraten.

Sander Schiffart (adviseur verkeer en vervoer Leeuwarden) sloot vervolgens aan. Hij gaf een presentatie over hoe hij bezig is met de omgevingswet in deze gemeente. Aan de orde komt beleid voor onder andere evenementen, logistiek en vervoer en verkeer Vorig jaar is hij begonnen met informatie in te winnen over verschillende thema’s. Zo wordt er gekeken naar een gezondere leefomgeving, meer bewegen en minder uitstoot. En is er aandacht voor de openbare ruimtes, betere verbinding tussen de verschillende wijken en de veiligheid daar.

Een groot deel van de Zoom ging over hoe de burgers hierin betrokken kunnen worden.
De gemeente wil goed toegankelijk zijn voor iedereen. Paulien Everts noemt daarbij een inspraaksessie. Het is volgens Paulien belangrijk dat er meegedacht en meegepraat wordt bij de plannen door burgers. Paulien zou liever zien dat het geen gunst meer is om met het VN-verdrag bezig te zijn, maar dat er aan toegankelijkheid gewerkt gaat worden doordat dit meer in de wet wordt vastgelegd.

Tot slot vertelde Peter Koomen uit burgerraad Heerenveen over het G 1000 project waar burgers met elkaar in gesprek gingen over specifieke onderwerpen in het centrum van Heerenveen. Zij kwamen in 3 maanden tot ideeën om het centrum aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. Dit was volgens Peter fantastisch verlopen. Alle plannen die bedacht zijn, maar liefst 47!!, zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. De uitvoering hiervan kan nu beginnen. Na het project wilde een aantal mensen blijven meedenken met deze onderwerpen.

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!