Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Fryske netwurksirkel 1 februari 2024

Websites, vinden wij, in ieder geval die van gemeentes ,moeten allemaal toegankelijk zijn voor iedereen. Zodat iedere burger erop kan werken en vinden wat hij of zij nodig heeft. Henk van Rijen (van Stichting Inclusief Bewegen) en LFB Wolvega hebben samen de websites van alle 18 Friese gemeenten bekeken. Het overzicht daarvan liet zien, dat een vijftal gemeentesites Label A haalden, terwijl ‘zwakkere broeders’ niet verder kwamen dan label D. Opvallend was dat bij gemeenten met een Label A ook veel te vinden is, over hoe zij aan deze status kwamen. En bij een Label E zie je dat weinig hierover gedeeld wordt.

Digitale toegankelijkheid voor websites van de overheidsinstellingen, en dus ook voor gemeenten,  is vanuit Europa per wet verplicht. Dit houdt in dat een website aan 50 criteria moet voldoen. Denk hierbij aan kleurgebruik, etc. Ook is het belangrijk dat een website bedienbaar moet zijn. Dit wordt inmiddels onafhankelijk beoordeeld. Als de website helemaal goed is wordt er een A Label aan gegeven (Er zijn labels van A t/m E. Label A is het best). Die toegankelijkheidsverklaring, die 3 jaar geldig is, moet dan ook op de website terug te vinden zijn. Als een aantal criteria’s van de 50 niet afgevinkt kunnen worden, dan moet er naar gekeken en aan gewerkt worden, om zo wel een toegankelijkheidsverklaring ‘A’ te krijgen.

De digitale toegankelijkheidsverklaring gaat nu vooral om websites van overheidsinstanties.
De overheid  heeft een rol om te stimuleren dat dit verder wordt uitgebreid in de gemeente. Het moet gezegd, dat niet alle criteria even makkelijk te begrijpen zijn. Het zou dan ook goed zijn om ervarings-deskundigen (lezers die daar moeite mee hebben) te betrekken bij het ontwerpen van websites.

De LFB Wolvega heeft gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Fryske marren en Opsterland nog wat verder onderzocht. Hierbij heeft zij gekeken naar de uitleg, waarom zij een bepaald label hebben en hoe dit wordt beoordeeld. Zo heeft Weststellingwerf nog een aantal punten te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de video’s die op de website staan. Daarbij moeten deze video’s ook ondertiteld worden. Ooststellingwerf leek in eerste instantie een label B te hebben, maar als men verder klikt werd er een label D getoond. Dit heeft te maken met niet binnen de vereiste tijd voldoen aan de criteria voor label B. Dan zakt het label automatisch weer naar beneden.

Jeroen Veltheer stelde nog de volgende vraag:
Waar kunnen mensen met een beperking hun moeilijkheden met website-gebruik melden? En ALS ze dan melden, is er dan iemand die ze op sleeptouw neemt? Judith Westerman bestuur ondersteuner van VFG  (Vereniging Friese Gemeenten) was ook aanwezig in de meeting. Ze vertelde dat deze vereniging digitale toegankelijkheid op de agenda gaat zetten.

De volgende Fryske netwurksirkel is op donderdag 11 april om 13:30 uur. Het onderwerp dan is de Omgevingswet die per januari 2024 ingegaan is.

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!