Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Doelgroepen

Met onze projecten richten we ons op verschillende kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving. Kwetsbaar, omdat zij een groot risico lopen om buitengesloten te raken. Dat vergroot de kans op een inactieve leefstijl met alle gezondheidsrisico’s van dien. Concreet gaat het om…

  • mensen met een andere sociaal-culturele identiteit;
  • mensen met beperkingen en chronische ziekten;
  • mensen met een eerbiedwaardige leeftijd;
  • mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats;
  • en mensen met een verslaving.

 

Vanuit het perspectief van ‘inclusie’ gaat het echter om iedereen! Een inclusieve samenleving staat of valt immers met de bereidheid om elkaar als waardevolle en gerespecteerde medemensen te behandelen – hoe groot de onderlinge verschillen soms ook zijn. Die mindset ontstaat alleen met meer onderling contact. Om die reden betrekken wij zoveel mogelijk mensen bij onze initiatieven: buurtbewoners, lotgenoten, scholieren en studenten,

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!