Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Bewegen en Meedoen

Met het project Bewegen en meedoen stimuleren we mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking om actief te gaan (en blijven!) bewegen. Zij zoeken niet alleen een passende bewegingsactiviteit, maar werken ook aan een verbreding van hun sociale netwerk, zodat zij meer mogelijkheden krijgen om maatschappelijk te participeren.

Achterliggend doel van dit project is de (door)ontwikkeling van nieuwe methodieken om mensen met beperkingen duurzaam in beweging te krijgen.

In het kader van dit project (dat loopt van 2016 tot 2018 in Groningen, Friesland en Drenthe) zetten we twee methodes in: het Maatjesproject en de Spelbox.

In deze video zie je wat Frank en Sofie zoal samen ondernemen als maatjes…

Maatjesproject

Bij het Maatjesproject worden de deelnemers één op één ondersteund door een beweegcoach. De deelnemers gaan met hun beweegcoach – een student of vrijwilliger – op zoek naar passende vorm van bewegen, zoals wandelen, tuinieren of sporten. Om deze activiteit in te bedden in hun dagelijks bestaan, werken zij daarnaast aan de randvoorwaarden om ook zonder externe steun deze activiteit voort te zetten. Vaak richten zij zich hierbij op inbedding van de beweegactiviteit in de eigen sociale context.

Voorafgaand aan het Maatjesproject in september 2016 werden deelnemers en maatjes geworven.

Tijdens het eerste jaar bleek continuïteit van de maatjescontacten een kritische succesfactor te zijn voor de verduurzaming van de opgebouwde resultaten. Uitval van een maatje betekende op deelnemerniveau namelijk ook ‘einde oefening’. Om die reden is gaandeweg het project Bewegen en meedoen het accent verlegd naar de Spelbox (zie hieronder). Voordeel hiervan is dat de groepsaanpak (met inzet van een spelleider en een vaste groep betrokken vrijwilligers) een meer solide basis biedt voor het verduurzamen van gemaakte vorderingen en behaalde resultaten – en dat mét de mogelijkheid om vervolgens alsnog maatjescontacten te realiseren tussen deelnemers en betrokken vrijwilligers.

Spelbox

Met de Spelbox doen de deelnemers onder leiding van een spelleider in kleine groepen van circa 5 personen mee aan een ‘quiz’. De vragen hiervan hebben betrekking op alle levensgebieden die van invloed zijn op het ervaren van gezondheid (zoals onderscheiden door Machteld Huber en haar inzet op Positieve Gezondheid): lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. De Spelboxvragen zijn dus heel gevarieerd. Bovendien worden ze altijd afgestemd op de mogelijkheden, het niveau en de belangstellingssfeer van de doelgroep.

Bij de Spelbox – die is ontwikkeld met de Hanzehogeschool – ligt de nadruk op wat mensen (nog) wel kunnen op allerlei levensgebieden. Met deze positieve insteek zijn sinds 2016 zes groepen van 12 deelnemers gestart om gezond te kunnen blijven functioneren.

  • Groningen – twee groepen mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking (voorjaar/zomer 2016)
  • Ten Boer – ouderen met een lichamelijke en mentale beperking (juni 2016)
  • Hoogeveen – mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking (mei 2017)
  • Rolde – ouderen met een lichamelijke en/of mentale beperking (augustus 2017)
  • Burgum – ouderen met een lichamelijke en/of mentale beperking (oktober 2017)
Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!