Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Derde bijeenkomst Fryske Marren 12 december 2023

Terugblik tweede bijeenkomst Daarin werd gevraagd mee te denken over de geplande verbouwing van het gemeentehuis. Er is toen een afspraak gemaakt tussen de ambtenaar en twee ervaringsdeskundigen om samen te kijken naar mogelijke problemen wat betreft toegankelijkheid in het vernieuwde gemeentehuis. Door drie ervaringsdeskundigen en een andere ambtenaar werd ook de belangrijkste winkelstraat van Joure, de Midstraat, met een kritische blik onderzocht op hindernissen en ongemakken, onder andere ten gevolge van het leggen van een glasvezelkabel.
Ook andere initiatieven kwamen ter sprake. Een ervaringsdeskundige gaf door middel van aangeleverd fotomateriaal aan, dat er hinder en ongemak bij diverse stoepen was. Dit is uiteindelijk bij de juiste ambtenaar terecht gekomen en die zal dit gaan oplossen. Een ander initiatief is de Fixi-app. Met deze app kun je melding doen van hindernissen die je ervaart binnen de gemeente. Hier gaat de gemeente vervolgens serieus naar kijken en het probleem zo snel mogelijk oplossen. Een bijkomend voordeel is dat medewerkers van de gemeente niet meer telkens telefonisch bereikbaar hoeven te zijn.  Mochten mensen niet om kunnen gaan met deze app, dan blijft uiteraard telefonisch contact mogelijk. Verder waren er geen opmerkingen over het verslag. 

Werken in kleine groepjes Na de terugblik gingen de aanwezige ervaringsdeskundigen en ambtenaren in drie groepjes uiteen. Ieder groepje praatte over een ander onderwerp.  
 
Groepje 1 besprak problemen gevende begroeiing en beplanting waar eventueel snoei nodig was. Ook had men het over wortels van bomen en struiken, die tegels van een voetpad omhoog drukken waar vervolgens mensen over kunnen struikelen. Daarna werd aangegeven dat er meer nagedacht moet worden over planten voor bijen en zogenaamde ‘insectenhotels’.  Bovendien wordt in de toekomst meer gekeken naar de leeftijd van de boom: Kunnen ze op bepaalde plekken honderd jaar worden? Dan wordt vooral gekeken naar de ruimte die nodig is voor de wortels, die na jaren flink kunnen groeien. Op deze manier wordt er gekeken naar welke boom geschikt is voor welke locatie. Zodat dit een geschikte locatie is om de boom te planten en verder te laten groeien. Een beter doordachte boomkeuze maakt dat deze later minder een obstakel zal zijn voor mensen die gebruik maken van de stoep of een voetpad.  Daarnaast worden hoge heggen bij gevaarlijke en niet goed zichtbare kruispunten aangepakt. Dit kan door middel van het plaatsen van een spiegel bij dat kruispunt. Ook kunnen bewoners een advies krijgen om hun heg te snoeien. Bewoners die niet zelf kunnen snoeien, kunnen eventueel geholpen worden door medewerkers van de gemeente.  
 
Groepje 2 ging over bruggen, smalle fietspaden en andere ongemakken. Te smal is in Sneek de doorgang van  Eeltje Halbertsmastraat naar de Suyderseestraat. Maar ook enkele drukke kruispunten met gevaarlijke oversteekmogelijkheden voor fietsers en wandelaars werden benoemd.  
Op deze drukke oversteekmogelijkheden staan slingerhekjes. Dit zijn twee hekjes die schuin tegenover elkaar staan, waardoor er geen rechte doorgang is. Dit is ervoor om te zorgen dat je afremt voor het kruispunt. Deze hekjes worden door de nauwe doorgang als hinderlijk ervaren. Zij zijn bijvoorbeeld te vinden bij het kruispunt in de directe omgeving van recreatiecentrum De Woudfennen in Joure en de weg rondom het meer Scharsterrijn richting Langweer. Aan deze hekjes op dit kruispunt kan iets gedaan worden.   Maar dit kan niet bij de weg rondom Lege Masterdyk. Deze weg is te bol, waardoor midden op de weg gereden moet worden voor een veilige beleving  Het is alleen niet mogelijk om deze weg platter te maken, omdat die dan volgens de gemeente gevaarlijk zou zijn door te hard rijdende automobilisten.  De helling voor de ingang van het zalencentrum ’t Haske in Joure is te steil voor rolstoelgebruikers. Hier is het zalencentrum/de ondernemer de probleemeigenaar, maar de gemeente kan het probleem wel aankaarten. 
 
Groepje 3 ging vooral over de vuilnisbakken op de stoep en over hondenpoep / paardenpoep en auto’s die op de stoep geparkeerd staan. Dit zijn hinderlijke en vervelende obstakels voor met name rolstoel- gebruikers. Wat betreft de poep werd vooral gesproken over het idee om ruiters te melden wanneer hun paarden onderweg poepen, om dan in de berm te gaan lopen om zo min mogelijk hinder te geven aan rolstoelgebruikers op de openbare weg.
 
Tot slot werd er gesproken over dit proefproject en hoe iedereen dit beviel. Door de positieve ervaringen aan twee kanten, heeft de gemeente De Fryske Marren besloten verder te gaan met dit proefproject. Een vierde bijeenkomst werd dan ook meteen vastgelegd. Op dinsdag 2 april 2024 zal deze plaatsvinden.

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!