Welkom bij Inclusief Bewegen   Click to listen highlighted text! Welkom bij Inclusief Bewegen

Startbijeenkomst “Samen bouwen aan inclusie” in de gemeente De Fryske Marren, op 05.09.23

Sarah Tromp heet namens gemeente De Fryske Marren iedereen welkom in het gemeentehuis in Joure. Anneke Helder, die als adviseur de werkgroep begeleidt, start daarna met een voorstel rondje. Binnen gemeente De Fryske Marren is een groep ervaringsdeskundigen opgezet. Er hebben zich zes personen opgegeven voor de werkgroep, waarvan 4 aanwezig.

De ervaringsdeskundigen in deze werkgroep vertellen waar ze tegen aanlopen. Samen met de groep worden hier oplossingen voor bedacht. Deze oplossingen en ideeën kunnen dan worden meegenomen in het beleid van de gemeente. Gesproken wordt over verschillende onderwerpen zoals onveilige fietspaden, hellingen bij de bruggetjes, paardenpoep op de fietspaden, zelfscan kassa’s bij winkels die niet toegankelijk zijn voor rolstoel gebruikers en over moeilijk taal. Sarah Tromp en de ervaringsdeskundigen kiezen er samen voor om te starten met het thema openbare ruimte en taal. De ervaringsdeskundigen krijgen als ‘huiswerk’ mee om zoveel mogelijk concrete voorbeelden van obstakels en andere moeilijkheden op fietspaden, wegen en pleinen te verzamelen.
De volgende bijeenkomst, die wordt gehouden op 24 oktober, worden de ingebrachte voorbeelden besproken. Ook wordt dan gepraat over taalgebruik. Moeilijk taalgebruik wordt namelijk zelf ook als een obstakel ervaren.

Ga naar de inhoud Click to listen highlighted text!